Có 5 kết quả :

Năm điều thú vị về thứ Sáu ngày 13

Năm điều thú vị về thứ Sáu ngày 13

Ngày nay, ở cả phương Tây và phương Đông, bất cứ thứ Sáu ngày 13 nào cũng bị cho là ngày đen đủi, mọi người cần cẩn trọng hơn. Tuy nhiên, có những điều thú vị về ngày đặc biệt này bạn nên biết.