Có 5 kết quả :

Mặt cầu Long Biên thủng lỗ chỗ

Mặt cầu Long Biên thủng lỗ chỗ

SVVN - Là biểu tượng lịch sử, nét đẹp đặc trưng của Hà Nội, nhưng cầu Long Biên đang trở thành nỗi lo lắng của người dân ngày ngày qua đây. Mặt cầu thủng lỗ chỗ, đọng nước, có đoạn nhìn thấu lòng sông. Đơn vị duy tu mỗi năm được cấp hơn 7 tỷ đồng, nhưng vẫn kêu thiếu tiền xử lý...