Có 2 kết quả :

Tăng cường hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM năm 2023

Tăng cường hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM năm 2023

SVVN - Năm 2022 có thể xem là một năm đặc biệt đối với học sinh, sinh viên TP. HCM bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, vượt qua khó khăn đó, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM vẫn kịp thời hỗ trợ và tổ chức hoạt động dành cho các đối tượng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam có cuộc trao đổi với anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM để hiểu hơn về những định hướng hoạt động của trung tâm trong thời gian tới.