Có 1 kết quả :

Trường ngoài công lập đua nhau mở ngành Y Dược

Trường ngoài công lập đua nhau mở ngành Y Dược

SVVN - Ngoài các trường công lập có truyền thống đào tạo về sức khỏe, các trường đại học ngoài công lập mở các ngành về Y Dược ngày càng nhiều. Đáng nói, ngay cả các trường có truyền thống đào tạo các ngành xã hội cũng đua nhau mở ngành Y Dược thì chất lượng đào tạo có đảm bảo?