Viết tiếp hành trình đầy bản sắc cùng sinh viên Việt Nam

Viết tiếp hành trình đầy bản sắc cùng sinh viên Việt Nam

Viết tiếp hành trình đầy bản sắc cùng sinh viên Việt Nam ảnh 1

Theo anh Nguyễn Minh Triết, Đại hội đã nhận được sự đồng lòng, quyết tâm của các hội viên, sinh viên trong việc đồng hành cùng tổ chức Hội, đồng hành thực hiện phong trào ‘Sinh viên 5 tốt’... Đặc biệt là sự thống nhất và đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ XI và những phương hướng được đề ra trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Viết tiếp hành trình đầy bản sắc cùng sinh viên Việt Nam ảnh 2

“Việc tôi tiếp tục được tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia Ban Chấp hành và tái cử làm Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI thể hiện sự kỳ vọng, yêu cầu lớn hơn của đại biểu và ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI đối với người đã có thời gian tham gia Ban Chấp hành và làm Chủ tịch T.Ư Hội ở khóa X”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Viết tiếp hành trình đầy bản sắc cùng sinh viên Việt Nam ảnh 3

Về việc triển khai các chương trình hành động sau Đại hội, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, một trong ba điểm mới của Đại hội là tính hành động.

Viết tiếp hành trình đầy bản sắc cùng sinh viên Việt Nam ảnh 4

Từ sự đóng góp ý kiến, phát biểu của đại biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết nhận thấy, mong muốn sớm triển khai các cách làm phong trào 'Sinh viên 5 tốt', 3 đề án lớn của nhiệm kỳ và các giải pháp thực hiện 11 chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam sẽ trao đổi, thảo luận để sớm ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, ban hành các kế hoạch đề án đã được quyết nghị.

Viết tiếp hành trình đầy bản sắc cùng sinh viên Việt Nam ảnh 5

Theo anh Nguyễn Minh Triết, trước bối cảnh chung đầy thách thức của xã hội trong những năm tới và tình hình sinh viên biến đổi nhanh chóng, các chỉ tiêu được đề ra ở nhiệm kỳ mới phản ánh một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho sinh viên Việt Nam để đối mặt và tận dụng cơ hội từ bối cảnh đó.

Việc nâng cao chất lượng giáo dục, khuyến khích sự sáng tạo và tự chủ trong học tập là những bước đi quan trọng hướng tới việc tạo ra một thế hệ sinh viên có khả năng hội nhập và đóng góp hiệu quả vào xã hội cũng như nền kinh tế tri thức. Các mục tiêu như phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực số, và hỗ trợ tài chính cho sinh viên không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập hiện đại mà còn giúp sinh viên chuẩn bị tốt cho thị trường lao động trong tương lai và các nghề nghiệp mới.

Đồng thời, việc đặt ra các chỉ tiêu cụ thể về hỗ trợ dự án khởi nghiệp, hoạt động tình nguyện, và các cơ hội phát triển năng lực cá nhân cho thấy sự nhấn mạnh vào việc tạo điều kiện cho sinh viên phát triển toàn diện, không chỉ trong lĩnh vực học thuật mà còn trong cả lĩnh vực xã hội và cộng đồng. Qua đó, tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng của mình và góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Viết tiếp hành trình đầy bản sắc cùng sinh viên Việt Nam ảnh 6
Viết tiếp hành trình đầy bản sắc cùng sinh viên Việt Nam ảnh 7

Để giúp sinh viên Việt Nam viết nên hành trình bản sắc, anh Nguyễn Minh Triết cho rằng, “chất liệu” chính từ 3 đề án trọng tâm của nhiệm kỳ: Đề án Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên; Đề án Chuyển đổi số các hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam; Đề án Nâng cao năng lực cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam.

Viết tiếp hành trình đầy bản sắc cùng sinh viên Việt Nam ảnh 8

“Trong khuôn khổ của nhiệm kỳ mới, đề án nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học giữa sinh viên là một trọng tâm không thể thiếu. Đề án này không chỉ giáo dục sinh viên về phương pháp nghiên cứu khoa học tiên tiến mà còn khích lệ họ tìm tòi và giải quyết các vấn đề phức tạp dựa trên bối cảnh văn hóa và xã hội đặc thù của Việt Nam. Qua đó, không chỉ trau dồi kiến thức mà còn là cách để mỗi sinh viên có thể khắc họa và phát triển bản sắc cá nhân và quốc gia qua công trình nghiên cứu của mình, góp phần làm giàu kho tàng tri thức của nhân loại”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Viết tiếp hành trình đầy bản sắc cùng sinh viên Việt Nam ảnh 9

Còn Đề án Chuyển đổi số các hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam, anh Nguyễn Minh Triết cho rằng, đây là một bước đi chiến lược, nhằm hiện đại hóa và mở rộng tác động của các hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam. Đề án này hứa hẹn sẽ cách mạng hóa cách thức sinh viên học tập, tương tác và tham gia vào các sáng kiến cộng đồng. Việc tiếp cận nhanh chóng với thông tin và nguồn lực giáo dục điện tử sẽ giúp sinh viên phát triển bản thân một cách hiệu quả, từ đó tự tin thể hiện và khẳng định bản sắc Việt Nam trên trường quốc tế.

Viết tiếp hành trình đầy bản sắc cùng sinh viên Việt Nam ảnh 10

Cuối cùng, Đề án Nâng cao năng lực cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam sẽ là nền tảng của mọi hoạt động. “Đề án nâng cao năng lực cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý và tư vấn cho cán bộ Hội, để họ có thể hỗ trợ và đồng hành cùng sinh viên một cách hiệu quả nhất. Với nền tảng vững chắc này, sinh viên sẽ được hướng dẫn và tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mình, từ đó góp phần xây dựng và khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Những đề án trọng tâm của nhiệm kỳ mới không chỉ cung cấp nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của sinh viên, mà còn là những bước đệm quan trọng giúp thế hệ trẻ khẳng định và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Viết tiếp hành trình đầy bản sắc cùng sinh viên Việt Nam ảnh 11
Tin liên quan