Có 1 kết quả :

Chuyển đổi số trong trường đại học: Dạy học trực tuyến sẽ trở thành xu hướng tất yếu

Chuyển đổi số trong trường đại học: Dạy học trực tuyến sẽ trở thành xu hướng tất yếu

SVVN - Trong năm 2020 và đầu năm nay, nhiều trường đại học khác phải tổ chức dạy và học trực tuyến để đối phó với các đợt bùng phát dịch COVID-19. Tuy nhiên, không chỉ trong giai đoạn đối phó với dịch bệnh, dạy và học trực tuyến đang ngày càng phổ biến hơn, trước yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế TP. HCM về vấn đề này.