Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI

Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho ý kiến về 3 đề án trọng tâm của nhiệm kỳ

SVVN - Chiều ngày 21/6, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam bất thường, khoá XI. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến với các điểm cầu trong và ngoài nước.

Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị, còn có chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tiến Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn TP. HCM, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: Trong giai đoạn 2024 - 2028, bối cảnh trong và ngoài nước có nhiều thuận lợi và thử thách đan xen, đòi hỏi Hội Sinh viên Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Đoàn và nhiệm vụ chính trị, xã hội của Hội Sinh viên Việt Nam.

Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho ý kiến về 3 đề án trọng tâm của nhiệm kỳ ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, Đại hội XI của Hội Sinh viên Việt Nam đã xác định mục tiêu cần xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh toàn diện, quyết tâm triển khai 3 đề án trọng tâm, đó là: Đề án “Nâng cao năng lực cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam”; Đề án “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên” và Đề án “Chuyển đổi số các hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam”.

Với tính cấp thiết và những mặt hạn chế đó, các đề án xác định phải triển khai từ đầu nhiệm kỳ và xây dựng theo 4 nguyên tắc thống nhất: Bám sát và xây dựng giải pháp cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam, đặc biệt là hệ thống chỉ tiêu, mục tiêu lớn của nhiệm kỳ; căn cứ tình hình thực tế của các mảng công tác, tập trung vào những điểm còn hạn chế cần khắc phục để đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả; phát huy đúng chức năng nhiệm vụ, phương thức hoạt động của tổ chức Hội, tăng cường các hoạt động phối hợp để tạo hiệu quả đồng bộ; Kết quả của các đề án hướng đến diện rộng trên toàn hệ thống các cấp bộ Hội, tạo sự chuyển biến đồng bộ trong tổ chức Hội Sinh viên từ T.Ư đến cơ sở.

Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho ý kiến về 3 đề án trọng tâm của nhiệm kỳ ảnh 2

Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam bất thường, khoá XI.

Để hoàn thiện dự thảo các đề án, cơ quan tham mưu đã trải qua nhiều bước xây dựng, xin ý kiến đề cương và dự thảo đề án: Tham mưu Quyết định thành lập Ban biên soạn Đề án, gồm các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành theo dõi mảng công tác và các đồng chí là cán bộ Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam; phân công cho Ban biên soạn Đề án các mảng nội dung để nghiên cứu, tìm kiếm thông tin, khảo sát số liệu, đánh giá thực trạng, lấy đó làm căn cứ để xây dựng đề cương cũng như dự thảo đề án.

“Tại Hội nghị ngày hôm nay, các đồng chí Ủy viên Chấp hành sẽ tập trung cho ý kiến vào 3 Dự thảo Đề án đã tiếp thu sau các hội nghị góp ý. Đây là các nội dung quan trọng, kéo dài xuyên suốt cả nhiệm kỳ, tôi đề nghị các đồng chí phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, đóng góp được nhiều ý kiến đắt giá để hoàn thiện dự thảo các đề án”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho ý kiến về 3 đề án trọng tâm của nhiệm kỳ ảnh 3Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho ý kiến về 3 đề án trọng tâm của nhiệm kỳ ảnh 4Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho ý kiến về 3 đề án trọng tâm của nhiệm kỳ ảnh 5Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho ý kiến về 3 đề án trọng tâm của nhiệm kỳ ảnh 6

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến với các điểm cầu trong và ngoài nước.

Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Ban Biên soạn Đề án xây dựng, hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tính thực chất, hiệu quả, tiết kiệm.

Tin liên quan