Bộ GD - ĐT sẽ thanh tra việc tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các trường

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Bộ GD - ĐT yêu cầu, báo cáo đăng ký chỉ tiêu sư phạm của các cơ sở giáo dục đề nghị gửi về Vụ Giáo dục Đại học trước ngày 25/3/2021. Cơ sở giáo dục không báo cáo đăng ký chỉ tiêu sư phạm năm 2021 theo thời hạn quy định, Bộ sẽ không thông báo chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên năm 2021.

Bộ GD - ĐT vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 đối với các trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Văn bản đề nghị các đại học, học viện, trường đại học; các viện hàn lâm và viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ được phép đào tạo trình độ tiến sĩ; các trường sĩ quan có đào tạo đại học; các trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (gọi chung là các cơ sở giáo dục) báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 đối với các trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non theo yêu cầu.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục đăng nhập vào Hệ thống báo cáo chỉ tiêu giáo dục đại học tại địa chỉ http://chitieu.moet.gov.vn, thực hiện cập nhật, khai báo đầy đủ số liệu liên quan đến tình hình thực hiện chỉ tiêu năm 2020, các tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 đối với trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hướng dẫn cụ thể trong hệ thống.

Bộ GD - ĐT sẽ thanh tra việc tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các trường ảnh 1 Bộ GD - ĐT sẽ thanh tra việc tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các trường.

Riêng đối với việc xác định và đăng ký chỉ tiêu đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học, Bộ GD - ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục có đào tạo giáo viên rà soát, đăng ký chỉ tiêu phù hợp với năng lực đào tạo của cơ sở giáo dục và nhu cầu sử dụng giáo viên các cấp học khi triển khai chương trình sách giáo khoa phổ thông mới; tránh tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và đảm bảo tỷ lệ sinh viên sư phạm tốt nghiệp ra trường có việc làm.

Trên cơ sở chỉ tiêu đào tạo giáo viên theo ngành đào tạo do cơ sở giáo dục đăng ký phù hợp với điều kiện đảm bảo chất lượng và nhu cầu tuyển dụng giáo viên của địa phương, Bộ GD - ĐT sẽ có thông báo chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành, hình thức và trình độ đào tạo cho cơ sở giáo dục có đào tạo giáo viên.

Bộ GD - ĐT yêu cầu, báo cáo đăng ký chỉ tiêu sư phạm của các cơ sở giáo dục đề nghị gửi về Vụ Giáo dục Đại học trước ngày 25/3/2021. Cơ sở giáo dục không báo cáo đăng ký chỉ tiêu sư phạm năm 2021 theo thời hạn quy định, Bộ sẽ không thông báo chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên năm 2021.

Từ số liệu đã khai báo trong Hệ thống báo cáo chỉ tiêu giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục xuất các báo cáo tổng hợp theo quy định của Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyến sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28/2/2019 của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT, ký đóng dấu gửi về Bộ GD - ĐT trước ngày 25/3/2021 theo địa chỉ Vụ Giáo dục Đại học.

Bộ GD - ĐT sẽ kiểm tra, thanh tra việc tự xác định chỉ tiêu của các cơ sở giáo dục trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chất lượng và các quy định có liên quan đã được khai báo trên Hệ thống cơ sở dữ liệu.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Hơn 88.000 thí sinh đủ điều kiện dự thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP. HCM đợt 1

Hơn 88.000 thí sinh đủ điều kiện dự thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP. HCM đợt 1

SVVN - TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐHQG TP. HCM) cho biết, cổng đăng ký dự thi đợt 1 Kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TP. HCM đã đóng lại vào đêm 28/2. Theo đó, hệ thống đăng ký trực tuyến này ghi nhận có hơn 90.000 thí sinh đã đăng ký dự thi đợt 1 (trong đó, hơn 88.000 thí sinh hoàn tất lệ phí dự thi).