Có 1 kết quả :

Bộ GD - ĐT sẽ thanh tra việc tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các trường

Bộ GD - ĐT sẽ thanh tra việc tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các trường

SVVN - Bộ GD - ĐT yêu cầu, báo cáo đăng ký chỉ tiêu sư phạm của các cơ sở giáo dục đề nghị gửi về Vụ Giáo dục Đại học trước ngày 25/3/2021. Cơ sở giáo dục không báo cáo đăng ký chỉ tiêu sư phạm năm 2021 theo thời hạn quy định, Bộ sẽ không thông báo chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên năm 2021.