Bộ GD - ĐT yêu cầu tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ

0:00 / 0:00
0:00
Bộ GD - ĐT yêu cầu tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có văn bản gửi các sở GD - ĐT, các đại học, trường đại học, học viện, các trường cao đẳng sư phạm, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng, Cục Đào tạo - Bộ Công an về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Theo Bộ GD - ĐT, kết quả thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua cho thấy công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ tại các sở GD - ĐT, các cục, các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm đã có nhiều chuyển biến tích cực... Tuy nhiên, công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ còn có những tồn tại, hạn chế, một số nội dung thực hiện chưa đúng quy định.

Bộ GD - ĐT yêu cầu các đơn vị, nhà trường tổ chức kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh hoạt động tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học của nước ngoài trên địa bàn.

Bộ GD - ĐT yêu cầu tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ ảnh 1

Bộ GD - ĐT yêu cầu tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Chỉ cho phép thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định tại nghị định số 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn đối với các đơn vị, tổ chức được Bộ GD - ĐT phê duyệt.

Để bảo đảm công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đúng quy định hiện hành, Bộ GD - ĐT yêu cầu các đơn vị, nhà trường ban hành hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản về quản lý văn bằng, chứng chỉ theo đúng nội dung, yêu cầu quy định; nội dung văn bản phải quy định cụ thể trách nhiệm, thẩm quyền của từng đơn vị, cá nhân, chế tài xử lý khi xảy ra sai phạm.

Thực hiện việc quản lý văn bằng, chứng chỉ chặt chẽ, khoa học, đúng quy định của pháp luật, trong đó lưu ý ký văn bằng, chứng chỉ đúng thẩm quyền; lập và quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ, sổ cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ đúng quy định, chấn chỉnh việc cho phép nhận thay văn bằng, chứng chỉ.

Thực hiện việc in, quản lý, cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong việc tự chủ in, quản lý phôi theo quy định.

Bộ GD - ĐT yêu cầu các đơn vị công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị; xây dựng các phần mềm tra cứu để tạo thuận lợi cho người có văn bằng, chứng chỉ, cơ quan quản lý và các tổ chức có liên quan tra cứu, xác minh, công nhận văn bằng, chứng chỉ; việc công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ đồng thời phải bảo đảm quyền bảo mật thông tin cá nhân của người được cấp văn bằng, chứng chỉ.

Bộ GD - ĐT kiên quyết dừng hoạt động bồi dưỡng, sát hạch và cấp chứng chỉ của các cơ sở giáo dục không đủ điều kiện theo quy định, hoặc có sai phạm.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm