Có 4 kết quả :

25 năm nỗ lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng

25 năm nỗ lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, với những giá trị mang lại cho cộng đồng, MEDLATEC đã khẳng định được vị thế, thương hiệu và giá trị cho xã hội cũng như được người dân cả nước tin tưởng sử dụng. Tại Hà Nội, Tập đoàn MEDLATEC vừa long trọng tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập.