Có 2 kết quả :

Khánh Linh (đứng giữa) cùng 4 thành viên nhóm Ò-Ó o giành giải Nhì với ứng dụng SECHI

48 giờ lập trình ý tưởng nhân văn

SVVN - Hành trình “Hack Cô Vy” khép lại với 420 đơn đăng ký từ khắp nơi trên thế giới, 65 sản phẩm dự thi, 48 giờ lập trình. Ba đội thắng cuộc trong Bảng Gieo hạt đều có điểm chung: tạo ra ứng dụng từ ý tưởng nhân văn, thiết thực với cộng đồng - không chỉ thời dịch bệnh hoành hành.