Có 18 kết quả :

Sinh viên ĐH QGHN tình nguyện truyền tải tri thức tới học sinh vùng khóẢnh: ĐH QGHN cung cấp

Học cùng sinh viên

SVVN - Dự án tình nguyện “Học cùng sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội” được Ban Thường vụ Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐH QGHN) phát động, hưởng ứng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2023 - 2024. Đây là hoạt động hướng tới đảm bảo công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh ở vùng khó khăn.