Có 3 kết quả :

Khát vọng học tập, rèn luyện và cống hiến của Đảng viên trẻ Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Khát vọng học tập, rèn luyện và cống hiến của Đảng viên trẻ Trường Đại học Mỏ - Địa chất

SVVN - Nguyễn Đức Huy (22 tuổi) đang là sinh viên năm 4, chuyên ngành Thiết bị dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Dành tình yêu lớn với công tác Đoàn - Hội, Huy luôn gương mẫu làm tròn trách nhiệm là Đảng viên trẻ trên các cương vị: Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên Trường, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường, Phó bí thư Liên chi Đoàn khoa Dầu khí và Năng lượng. Minh chứng cho sự cố gắng, anh đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp nhiều năm học, là sinh viên xuất sắc và đạt học bổng các kỳ học,...