Có 5 kết quả :

Rể quý

Rể quý

Hay tin anh sắp lấy chị, nhiều người “bới ra”: “Mày lấy con bệnh về làm gì? Để được cắt thuốc mỏi tay à?”, cũng do chị bị bệnh huyết áp, người lúc nào cũng xanh rớt, yếu ớt, thi thoảng lại ngất.