Có 7 kết quả :

Tiết lộ về 'gà đẻ trứng vàng' của Vietnam Airlines

Tiết lộ về 'gà đẻ trứng vàng' của Vietnam Airlines

SVVN - Năm 2022, Skypec đạt tổng sản lượng hơn 1,2 triệu tấn, tổng doanh thu gần 33 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 281 tỷ đồng, ROE đạt 35,2%. Trong khi công ty cho thuê máy bay có doanh thu 72 triệu USD, lợi nhuận trước thuế 21,8 triệu USD, tỷ suất ROE đạt 28%.
Từ con gà đẻ trứng vàng, kênh Bancass trở thành tội đồ. Trong ảnh, 4 doanh nghiệp bảo hiểm bị Bộ Tài chính chỉ ra sai phạm kênh Bancass

Bảo hiểm nhân thọ sau 'đại phẫu'

SVVN - Thị trường bảo hiểm nhân thọ vừa trải qua “đại phẫu”, nhằm loại bỏ “ung nhọt” của kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng. Để hồi sức, doanh nghiệp cần quay về giá trị cơ bản của bảo hiểm, để từng bước nhận lại lòng tin của khách hàng.