Có 6 kết quả :

Bức ảnh màu đầu tiên chụp cầu Long Biên của người Pháp năm 1915 (bộ sưu tập của Albert Kahn)

Di sản trong lòng dân

SVVN - Cầu Long Biên (xây dựng 1899 - 1902) là một chứng nhân quan trọng trong suốt hơn một thế kỷ không chỉ của Hà Nội mà cả nước. Nhưng hiện nay cầu Long Biên đang đứng trước khả năng phải thay đổi, biến dạng...