Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên TP. Hà Nội

SVVN - Sáng ngày 25/10, phiên thứ nhất và phiên thứ hai Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên TP. Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được tổ chức, với sự tham dự của 410 đại biểu đại diện cho gần gần 500.000 sinh viên, hội viên của Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên TP. Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là diễn đàn quan trọng, phát huy tinh thần, trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và trí tuệ của 410 đại biểu ưu tú đại diện cho toàn thể sinh viên TP. Hà Nội trong việc đánh giá những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2023 - 2028, từ đó tạo nền tảng, động lực để hội viên, sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp, đất nước phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên TP. Hà Nội ảnh 1

Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên TP. Hà Nội.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên TP. Hà Nội ảnh 2

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội phát biểu khai mạc Đại hội.

Tại Đại hội, 410 đại biểu đã thống nhất cao hiệp thương bầu 44 anh, chị vào Ban Chấp hành, 9 anh, chị vào Ban Kiểm tra Hội Sinh viên TP. Hà Nội khóa VIII là những cán bộ hội, hội viên, sinh viên tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của sinh viên, đầy đủ nhiệt huyết, năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên TP. Hà Nội ảnh 3

Tại phiên khai mạc, Đại hội đã hiệp thương bầu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên TP. Hà Nội ảnh 4

Đại hội với sự tham dự của 410 đại biểu đại diện cho gần gần 500.000 sinh viên, hội viên của Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP. Hà Nội khoá VIII lần thứ nhất, đã hiệp thương bầu 15 anh, chị tham gia Ban Thư ký, hiệp thương bầu anh Nguyễn Tiến Hưng tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch, chị Hoàng Thanh Tâm, chị Vũ Thị Minh Hằng, chị Vũ Thị Ngọc, anh Tưởng Văn Thuấn giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội, chị Vũ Thị Minh Hằng được hiệp thương bầu Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên TP. Hà Nội khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tin liên quan