Kiến tạo bản sắc sinh viên thời đại mới

Kiến tạo bản sắc sinh viên thời đại mới

SVVN - Nói về thành tố “Vững bản sắc” trong khẩu hiệu hành động của Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam sắp diễn ra, chị Hồ Hồng Nguyên – Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã khẳng định, nó sẽ là định hướng để sinh viên Việt Nam hội nhập nhưng không hoà tan, góp phần vào sự phát triển chung trên nền tảng dấu ấn cá nhân.

Theo chị Hồ Hồng Nguyên, khái niệm "bản sắc" trong định hướng nhiệm kỳ được xác định là bản sắc của sinh viên, bản sắc của Hội Sinh viên và bản sắc dân tộc Việt Nam. Ở khía cạnh bản sắc của sinh viên Việt Nam hiện nay, được xác định cơ bản gồm sự sáng tạo, tính tri thức, tính tiên phong và tư duy phản biện... Điều này không chỉ giúp sinh viên duy trì sự kết nối với gốc rễ văn hóa dân tộc, mà còn trở thành điểm tựa để xây dựng được sức mạnh nội sinh trong quá trình hội nhập sâu rộng, đối mặt với những thách thức trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Kiến tạo bản sắc sinh viên thời đại mới ảnh 1

“Vững bản sắc giúp sinh viên phát huy tính sáng tạo và độc lập trong suy nghĩ, đồng thời giữ vững tinh thần và giá trị đạo đức trong mọi hoạt động. Trong quá trình hội nhập quốc tế, những sinh viên có bản sắc vững vàng sẽ biết cách thể hiện bản thân mình một cách độc đáo, đồng thời tôn trọng và học hỏi từ những văn hóa khác. Trong định hướng phát triển đất nước 2021 – 2030, Đảng đã xác định nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước. Từ định hướng đó, Hội Sinh viên nhận thấy cần có một lộ trình cụ thể để hiện thực hóa định hướng này tạo nên một thế hệ sinh viên có khả năng thích ứng linh hoạt, vừa giữ gìn giá trị truyền thống, vừa tiếp thu những điều tốt đẹp từ bên ngoài”, chị Hồ Hồng Nguyên nói.

Hơn nữa, trong thời đại thông tin mở và kỹ thuật số, sinh viên với bản sắc vững vàng sẽ biết cách lựa chọn và tiếp thu những thông tin hữu ích, từ đó phát triển kiến thức và kỹ năng của mình một cách bài bản. Họ không chỉ là người tiêu thụ tri thức mà còn là những người tạo ra giá trị, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và đất nước. Vì thế, bản sắc không chỉ là di sản văn hóa mà còn là nguồn lực tinh thần, là nền tảng giúp sinh viên Việt Nam hội nhập một cách hiệu quả, phát triển bản thân theo chiều sâu.

Kiến tạo bản sắc sinh viên thời đại mới ảnh 2

Đặc biệt, trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, việc vững bản sắc không chỉ là một lựa chọn mà là yêu cầu cấp thiết đối với sinh viên Việt Nam. Bản sắc không chỉ là nền tảng văn hóa, truyền thống mà còn là những đặc tính cá nhân, những phẩm chất riêng biệt tạo nên sự độc đáo và khác biệt của mỗi cá nhân.

Trong bối cảnh cạnh tranh và thay đổi nhanh chóng, sinh viên cần vững vàng bản sắc để không bị lạc lõng hay đánh mất chính mình trong dòng chảy của sự hội nhập. Có thể được biểu hiện qua sự sáng tạo, năng lượng và tính phản biện cao, cùng với khả năng tự quyết trong việc lựa chọn con đường phát triển bản thân, là minh chứng cho sự phát triển đa dạng và linh hoạt của thế hệ trẻ

Kiến tạo bản sắc sinh viên thời đại mới ảnh 3

Như vậy, việc vững bản sắc cho sinh viên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay không chỉ là việc giữ gìn những giá trị truyền thống, mà còn là việc phát huy những đặc trưng cá nhân, những khả năng và đam mê riêng biệt. Bản sắc mạnh mẽ và độc đáo chính nền tảng quý giá giúp sinh viên hội nhập, phát triển và đóng góp hiệu quả, xứng đáng với vai trò của mình trong xã hội.

Kiến tạo bản sắc sinh viên thời đại mới ảnh 4

Để hỗ trợ sinh viên Việt Nam vững vàng bản sắc trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, theo chị Nguyên, tổ chức Hội Sinh viên các cấp cần phải triển khai một loạt các chương trình và sáng kiến cụ thể.

Kiến tạo bản sắc sinh viên thời đại mới ảnh 5

Bên cạnh đó, việc khuyến khích sự sáng tạo và tự lập qua các dự án khởi nghiệp, cuộc thi sáng tạo và sự kiện văn hóa nghệ thuật cũng rất quan trọng, giúp sinh viên phát triển kỹ năng và áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Tạo cơ hội cho sinh viên hội nhập và trao đổi quốc tế qua các chương trình trao đổi sinh viên và hợp tác quốc tế cũng sẽ mở rộng tầm nhìn và kiến thức của họ, đồng thời giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Đồng thời, việc chú trọng vào phát triển kỹ năng mềm và tư duy phản biện là cần thiết để sinh viên không chỉ vững vàng kiến thức mà còn linh hoạt và sáng tạo trong suy nghĩ và hành động. Tích cực hỗ trợ và tư vấn hướng nghiệp giúp sinh viên định hình tương lai và xác định rõ mục tiêu nghề nghiệp, qua đó họ có thể đóng góp hiệu quả và xứng đáng vào sự phát triển của xã hội.

Kiến tạo bản sắc sinh viên thời đại mới ảnh 6

“Đối với sinh viên, việc tìm kiếm những giá trị chân, thiện, mỹ của bản thân, xác lập bản sắc của chính mình là một hành trình quan trọng. Đó là kết quả của quá trình tự trải nghiệm, rèn luyện và phong trào của Hội Sinh viên sẽ là môi trường rất lý tưởng giúp cho các bạn nhận diện và phát huy giá trị tốt đẹp của mình bản sắc cá nhân trong môi trường học tập đa dạng và hội nhập là một quá trình tự giác và liên tục. Sinh viên cần phải tự nhận thức sâu sắc về bản sắc văn hóa và giá trị truyền thống của mình”, chị Hồ Hồng Nguyên nhấn mạnh.

Điều này có thể thông qua việc nghiên cứu lịch sử, tham gia các hoạt động văn hóa và tìm hiểu sâu hơn về những truyền thống đặc sắc của dân tộc. Bên cạnh đó, sinh viên cần phát triển một tinh thần học hỏi cởi mở, sẵn sàng tiếp thu những kiến thức mới và nhận thức từ nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi của mình.

Kiến tạo bản sắc sinh viên thời đại mới ảnh 7

Việc chủ động tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, dự án cộng đồng và các sự kiện giao lưu quốc tế cũng góp phần giúp sinh viên hiểu và trân trọng giá trị văn hóa của bản thân hơn. Hơn nữa, việc tự lập và tự chủ trong việc định hình phong cách sống, quyết định nghề nghiệp và phát triển cá nhân cũng là những yếu tố quan trọng trong việc xác định và bảo vệ bản sắc cá nhân. Tất cả những nỗ lực này không chỉ giúp sinh viên giữ gìn bản sắc cá nhân mà còn giúp các bạn trở thành những công dân toàn cầu với tầm nhìn và hiểu biết sâu rộng.

Kiến tạo bản sắc sinh viên thời đại mới ảnh 8
Tin liên quan