Lệ phí công nhận bằng tốt nghiệp từ 250.000 - 500.000 đồng

0:00 / 0:00
0:00
Lệ phí công nhận bằng tốt nghiệp từ 250.000 - 500.000 đồng
SVVN - Lệ phí xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp là 250.000 đồng/văn bằng. Còn văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp là 500.000 đồng/văn bằng. 

Bộ GD - ĐT vừa ban hành Quyết định số 1508/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD - ĐT.

Trong Quyết định nêu cụ thể thủ tục công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

Theo đó, người đề nghị công nhận văn bằng cung cấp các thông tin về văn bằng tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ GD - ĐT. Các minh chứng để xác thực văn bằng gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD - ĐT.

Lệ phí công nhận bằng tốt nghiệp từ 250.000 - 500.000 đồng ảnh 1

Lệ phí công nhận bằng tốt nghiệp từ 250.000 - 500.000 đồng.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD - ĐT có trách nhiệm trả kết quả công nhận văn bằng cho người đề nghị công nhận văn bằng. Trường hợp cần xác minh thông tin về văn bằng từ cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc đơn vị xác thực nước ngoài, thời hạn trả kết quả công nhận văn bằng không vượt quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ công nhận văn bằng.

Trường hợp văn bằng không đủ điều kiện công nhận hoặc quá thời hạn quy định mà không đủ căn cứ xác minh thông tin về văn bằng, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD - ĐT trả lời bằng văn bản cho người đề nghị công nhận văn bằng.

Trường hợp không xác định được mức độ tương đương của văn bằng với trình độ đào tạo quy định tại Khung trình độ Quốc gia Việt Nam, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD - ĐT cung cấp thông tin và công nhận giá trị của văn bằng theo hệ thống giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính.

Thành phần hồ sơ (1 bộ): Các minh chứng để xác thực văn bằng (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) bao gồm: Bản sao văn bằng hoặc bản sao từ sổ gốc cấp văn bằng đề nghị công nhận kèm theo bản công chứng dịch sang tiếng Việt và bản sao văn bằng, chứng chỉ có liên quan trực tiếp.

Bản sao phụ lục văn bằng hoặc bảng kết quả học tập kèm theo bản công chứng dịch sang tiếng Việt; Minh chứng thời gian học ở nước ngoài (nếu có). Văn bản ủy quyền xác minh thông tin về văn bằng (nếu cơ sở giáo dục cấp bằng yêu cầu).

Thời hạn giải quyết trong 20 ngày làm việc. Trường hợp cần xác minh thông tin về văn bằng từ cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc đơn vị xác thực nước ngoài, thời hạn trả kết quả công nhận văn bằng không vượt quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ công nhận văn bằng.

Về phí, lệ phí: Xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp (bao gồm cả chương trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng) là 250.000 đồng/văn bằng.

Xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài hợp pháp cấp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài là 500.000 đồng/văn bằng.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm