Có 6 kết quả :

Mổ mắt miễn phí cho 200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Mổ mắt miễn phí cho 200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

SVVN - Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa, Bệnh viện Mắt Kon Tum (Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt quốc tế Sài Gòn - Gia Lai) phối hợp với Hội Người cao tuổi các xã, phường, thị trấn đã triển khai chương trình Chương trình "Đem ánh sáng cho người mù nghèo", dành cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.