Có 5 kết quả :

Ngày Quốc tế lao động 1/5 có ý nghĩa khác hoàn toàn so với những gì chúng ta nghĩ

Ngày Quốc tế lao động 1/5 có ý nghĩa khác hoàn toàn so với những gì chúng ta nghĩ

SVVN - Chúng ta thường được nghỉ và kỉ niệm ngày 30/4 - ngày thống nhất đất nước và kế đó là 1/5 - ngày Quốc tế Lao động. Nhiều người thường nghĩ đây là ngày tôn vinh công việc lao động và nhìn lại thành quả của công việc bản thân trong một năm vừa qua. Thế nhưng nguồn gốc và ý nghĩa của nó lại không hẳn như vậy.