Có 2 kết quả :

Từ chàng "quán quân trái quách" đến "siêu thủ lĩnh"

Từ chàng "quán quân trái quách" đến "siêu thủ lĩnh"

SVVN - Từ lúc còn là học sinh phổ thông, Nguyễn Thành Gia đã yêu thích nghiên cứu khoa học, mà lại là khoa học xã hội, và giành nhiều giải thưởng. Vào đại học, anh chàng học ngành Tâm lý học và giành Quán quân cuộc thi…khởi nghiệp kinh doanh. Sắp tới đây, anh chàng có thể trở thành hình mẫu “siêu thủ lĩnh” trong cuộc thi cùng tên. Một sinh viên làm được nhiều việc như thế, “siêu thủ lĩnh” cũng đúng.