Có 1 kết quả :

Hàng loạt trường tiếp tục cho sinh viên học online

Hàng loạt trường tiếp tục cho sinh viên học online

SVVN - Từ ngày 7/12/2020 trở đi, giảng viên và sinh viên của nhiều trường đại học ở TP. HCM thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập theo phương thức trực tuyến thông qua ứng dụng Microsoft Teams, đồng thời đảm bảo khối lượng kiến thức và tiến độ hoàn thành các lớp học phần đã quy định trong thời khóa biểu học kỳ cuối năm 2020.