Có 1 kết quả :

Sẽ giảm lệ phí cho thí sinh đăng ký xét tuyển

Sẽ giảm lệ phí cho thí sinh đăng ký xét tuyển

SVVN - Năm 2021, ngoài cách đăng ký xét tuyển bằng phiếu, Bộ GD - ĐT còn dự kiến cho thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến. Nếu thí sinh sử dụng nền tảng trực tuyến từ đầu đến cuối thì phí phải giảm, nếu vừa đăng ký trực tuyến vừa dùng phiếu thì mức lệ phí cũng phải khác.