Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI

Sinh viên ngoài nước gửi thông điệp tới Đại hội XI

SVVN - 15 đại biểu ngoài nước đại diện cho thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài gửi thông điệp gửi tới Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Sinh viên ngoài nước gửi thông điệp tới Đại hội XI ảnh 1
Sinh viên ngoài nước gửi thông điệp tới Đại hội XI ảnh 2
Sinh viên ngoài nước gửi thông điệp tới Đại hội XI ảnh 3
Sinh viên ngoài nước gửi thông điệp tới Đại hội XI ảnh 4
Sinh viên ngoài nước gửi thông điệp tới Đại hội XI ảnh 5
Tin liên quan