Có 1 kết quả :

Trao giải Hội thi ‘Ánh sáng thời đại’ năm 2022

Trao giải Hội thi ‘Ánh sáng thời đại’ năm 2022

SVVN - Mới đây, Thành Đoàn TP. HCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy, ĐHQG TP. HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM phối hợp tổ chức vòng chung kết bảng B và trao giải Hội thi Tìm hiểu các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” năm 2022.