Có 1 kết quả :

Khởi động chuỗi chương trình 'Leader Talk - Journey To Your Future' dành cho sinh viên Công nghệ

Khởi động chuỗi chương trình 'Leader Talk - Journey To Your Future' dành cho sinh viên Công nghệ

Ngày 8/9/2022, tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), Tập đoàn FPT khởi động chuỗi chương trình 'Leader Talk - Journey To Your Future' dành cho sinh viên Công nghệ. Trong chương trình, Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Nam Tiến cùng các chuyên gia đã giới thiệu đến sinh viên xu hướng công nghệ, năng lực công nghệ của FPT, xu hướng nhân lực ngành để xây dựng hành trang cho sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm ngay khi còn đang đi học.