Có 4 kết quả :

Gypco – Đơn vị tư vấn giải pháp kỹ thuật, mỹ thuật và tổ chức thi công khoa học

Gypco – Đơn vị tư vấn giải pháp kỹ thuật, mỹ thuật và tổ chức thi công khoa học

Công ty là đơn vị chuyên nghiệp về thi công và tư vấn giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực ngành trần và vách ngăn nhẹ. Chủ đạo là các sản phẩm hoàn thiện trần vách thạch cao (bao gồm các giải pháp chống cháy, cách âm, tiêu âm, chịu va đập), và các sản phẩm mỹ thuật cao như trần căng xuyên sáng, trần sợi khoáng, trần sợi thủy tinh, trần nhôm, mica, kính...
Gypco - Đơn vị chuyên nghiệp về thi công và tư vấn giải pháp kỹ thuật

Gypco - Đơn vị chuyên nghiệp về thi công và tư vấn giải pháp kỹ thuật

Công ty TNHH Gypco chúng tôi là đơn vị chuyên nghiệp về thi công và tư vấn giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực ngành trần và vách ngăn nhẹ. Chủ đạo là các sản phẩm hoàn thiện trần vách thạch cao (bao gồm các giải pháp chống cháy, cách âm, tiêu âm, chịu va đập), và các sản phẩm mỹ thuật cao như trần căng xuyên sáng, trần sợi khoáng, trần sợi thủy tinh, trần nhôm, mica, kính...
Gypco – Đơn vị tư vấn giải pháp kỹ thuật, mỹ thuật và tổ chức thi công khoa học

Gypco – Đơn vị tư vấn giải pháp kỹ thuật, mỹ thuật và tổ chức thi công khoa học

Công ty là đơn vị chuyên nghiệp về thi công và tư vấn giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực ngành trần và vách ngăn nhẹ. Chủ đạo là các sản phẩm hoàn thiện trần vách thạch cao (bao gồm các giải pháp chống cháy, cách âm, tiêu âm, chịu va đập), và các sản phẩm mỹ thuật cao như trần căng xuyên sáng, trần sợi khoáng, trần sợi thủy tinh, trần nhôm, mica, kính...
Gypco - Đơn vị chuyên nghiệp về thi công và tư vấn giải pháp kỹ thuật

Gypco - Đơn vị chuyên nghiệp về thi công và tư vấn giải pháp kỹ thuật

Công ty TNHH Gypco chúng tôi là đơn vị chuyên nghiệp về thi công và tư vấn giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực ngành trần và vách ngăn nhẹ. Chủ đạo là các sản phẩm hoàn thiện trần vách thạch cao (bao gồm các giải pháp chống cháy, cách âm, tiêu âm, chịu va đập), và các sản phẩm mỹ thuật cao như trần căng xuyên sáng, trần sợi khoáng, trần sợi thủy tinh, trần nhôm, mica, kính...