Có 2 kết quả :

Phát huy vai trò của thanh niên, sinh viên Long An trong công cuộc chuyển đổi số

Phát huy vai trò của thanh niên, sinh viên Long An trong công cuộc chuyển đổi số

SVVN - Tỉnh Đoàn Long An vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn – Hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Một trong những nội dung mà Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An nhấn mạnh, đó là phải phát huy vai trò của thanh niên, sinh viên Long An trong công cuộc chuyển đổi số.