Có 3 kết quả :

Bảo Thy trốn showbiz vì gặp nhiều sự cố

Bảo Thy trốn showbiz vì gặp nhiều sự cố

Nữ ca sĩ đã bỏ qua các hoạt động âm nhạc suốt một năm qua để tĩnh dưỡng và tìm hướng đi mới cho nghề nghiệp. Gần một năm nay, "công chúa bong bóng" vắng lặng, hầu như không có hoạt động âm nhạc nào nổi bật