Có 6 kết quả :

GS Thạch Nguyễn cùng GS Kenneth Rosenfield, khoa Y - ĐH Harvard, Chủ tịch Hội tim mạch can thiệp Mỹ đang thảo luận với sinh viên khoa Y ĐH Tân Tạo

Khoa Y Tân Tạo tiên phong giảng dạy trực tuyến tại bệnh viện theo tiêu chuẩn USA

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, Khoa Y Đại Học Tân Tạo đã chuyển toàn bộ chương trình học sang hình thức giảng dạy trực tuyến. Ngoài những giảng viên cơ hữu, các bác sĩ hướng dẫn lâm sàng, sinh viên khoa Y còn được hướng dẫn bởi các Giáo sư nổi tiếng trên toàn thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ tham gia vào quá trình học online.