Có 4 kết quả :

Chuỗi toạ đàm ‘Thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu’ đến Học viện Tài chính

Chuỗi toạ đàm ‘Thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu’ đến Học viện Tài chính

SVVN - Sau hơn 2 tháng “nghỉ hè”, chuỗi chương trình toạ đàm “Thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu” do báo Tiền Phong và Hệ thống Đào tạo Truyền thông Đa phương tiện Arena Multimedia phối hợp tổ chức sẽ đến Học viện Tài chính vào 18 giờ 30 phút ngày 10/10/2023. Trong sự kiện này, báo Tiền Phong giới thiệu cuốn đặc san best-seller Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất .
Nâng cao nhận thức về lao động trẻ em trong nông nghiệp

Nâng cao nhận thức về lao động trẻ em trong nông nghiệp

Vừa qua, Trung tâm cung ứng nguồn nhân lực và Khoa Kế toán và QTKD (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) phối hợp với văn phòng đại diện của Tổ chức Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tổ chức “Hội thảo quốc gia về lao động trẻ em trong nông nghiệp” bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.