Có 8 kết quả :

Giải bóng đá Vietnam Post mở rộng lần thứ VIII năm 2022

Giải bóng đá Vietnam Post mở rộng lần thứ VIII năm 2022

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, chiều 15/10/2022, giải bóng đá Vietnam Post mở rộng lần thứ VIII năm 20 2 2 do Đoàn Thanh niên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức đã khai mạc tại sân bóng đá Đông Đô 2, Cầu Giấy, Hà Nội. Đây cũng là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.