Có 11 kết quả :

Trục xuất sà lan đâm cầu Thành

Trục xuất sà lan đâm cầu Thành

TPO-Tất cả các sà lan và tàu kéo bị lũ cuốn trôi, đâm vào cầu Thành, thị trấn Diên Khánh ngày 7/11 không phù hợp để hoạt động khai thác cát trên sông Cái, nên phải di chuyển khỏi huyện Diên Khánh trước ngày 31/12.