Tuổi trẻ Đà Nẵng với những con số ấn tượng trong ‘Tháng Thanh niên 2024’

SVVN - Trong ‘Tháng Thanh niên’ năm 2024, với chủ đề 'Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng', tuổi trẻ TP. Đà Nẵng đã đạt được chỉ tiêu cùng với những con số ấn tượng.
Tuổi trẻ Đà Nẵng với những con số ấn tượng trong ‘Tháng Thanh niên 2024’ ảnh 1
Tuổi trẻ Đà Nẵng với những con số ấn tượng trong ‘Tháng Thanh niên 2024’ ảnh 2
Tuổi trẻ Đà Nẵng với những con số ấn tượng trong ‘Tháng Thanh niên 2024’ ảnh 3
Tuổi trẻ Đà Nẵng với những con số ấn tượng trong ‘Tháng Thanh niên 2024’ ảnh 4
Tuổi trẻ Đà Nẵng với những con số ấn tượng trong ‘Tháng Thanh niên 2024’ ảnh 5
Tuổi trẻ Đà Nẵng với những con số ấn tượng trong ‘Tháng Thanh niên 2024’ ảnh 6
Tuổi trẻ Đà Nẵng với những con số ấn tượng trong ‘Tháng Thanh niên 2024’ ảnh 7
Tin liên quan