Có 4 kết quả :

ĐHQG TPHCM đã triển khai 75 chương trình chất lượng cao

ĐHQG TPHCM đã triển khai 75 chương trình chất lượng cao

SVVN - Tính đến cuối năm 2017, Đại học Quốc gia TPHCM đã triển khai 75 chương trình chất lượng cao với quy mô đào tạo hơn 7.000 sinh viên (chiếm gần 12% quy mô tổng sinh viên đang đào tạo). Đại học này hiện cũng có số lượng thành viên và chương trình đạt chuẩn kiểm định AUN-QA nhiều nhất cả nước.