Chuyển biến tích cực trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Chuyển biến tích cực trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên
SVVN - Sáng 27/12, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Đà Nẵng và Trường ĐH Hồng Bàng TP. HCM.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Tuyết - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa; ông Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội TW; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Lãnh đạo các Vụ/Cục liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh: Sau 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống (LTCMĐĐLS) cho thanh thiếu niên và nhi đồng của các bộ, ngành và các địa phương, đặc biệt là trong ngành Giáo dục và tổ chức Đoàn Thanh niên đã có chuyển biến tích cực, đáng ghi nhận.

Công tác giáo dục LTCMĐĐLS cho thanh thiếu niên và nhi đồng được gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; được cụ thể hóa thành nhiều chương trình, kế hoạch, hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương, vùng miền, lứa tuổi, cấp học, ngành nghề đào tạo. Công tác phối hợp giữa ngành Giáo dục với các Bộ, ngành và địa phương trong giáo dục LTCMĐĐLS cho thanh thiếu niên và nhi đồng ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, phát huy được trách nhiệm, thế mạnh của từng cơ quan, tổ chức cùng tham gia công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng.

Các hoạt động tuyên truyền về giáo dục LTCMĐĐLS được đẩy mạnh, hình thức phong phú, sinh động. Việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục LTCMĐĐLS cho thanh thiếu niên và nhi đồng được triển khai ở tất cả các cấp học, trình độ đào tạo đã tạo hiệu quả rõ rệt.

Các hoạt động, phong trảo thi đua của Đoàn Thanh niên được tổ chức hiệu quả, thu hút được đông đảo thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để thanh niên, học sinh sinh viên rèn luyện LTCMĐĐLS.

Năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cán bộ làm công tác Đoàn, Hội, Đội được nâng lên, bước đầu phát huy hiệu quả trong tổ chức thực hiện giáo dục LTCMĐĐLS trong chương trình chính khóa và các hoạt động ngoại khóa.

Chuyển biến tích cực trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sau 03 năm triển khai thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

Đã có 100% học sinh sinh viên, thanh thiếu niên được học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (Chỉ tiêu giao trong Đề án là đạt 100% vào năm 2020).

Đã có 455.714 đoàn viên được kết nạp Đảng trong các năm 2015 - 2018 (Chỉ tiêu trong Quyết định 1501 giao trong giai đoạn 2015-2020 là 650.000, đạt 70% so với cả giai đoạn).

Đã có 72,8 % số lượng trường học đã ban hành và thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học (Chỉ tiêu trong Đề án là 100% trong giai đoạn 2015-2020).

Đã có 85% đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ (Chỉ tiêu trong Đề án là 100% giai đoạn 2015-2020).

Chuyển biến tích cực trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến 

Hội nghị đã đưa ra các vấn đề thảo luận cụ thể: Tình hình tư tưởng chính trị và công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh sinh viên; Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên; Vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội và các phong trào thi đua của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống học sinh sinh viên; Công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên hiện nay; Công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên.

Theo SVO
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm