Có 9 kết quả :

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2024 – 2029

SVVN - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã hiệp thương chọn cử 39 anh chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2024 - 2029. Chị Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khoá V , tiếp tục được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khóa VI; các Phó Chủ tịch gồm các anh: Nguyễn Vũ Linh, Nguyễn Thành Tuyên và Vũ Vương Tuân.