Có 56 kết quả :

Bổ nhiệm mới 16 Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Bổ nhiệm mới 16 Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước

SVVN - Trong số 28 Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kì 2024 - 2029 vừa được Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước Nguyễn Kim Sơn bổ nhiệm có 16 người mới thay thế cho những người đã tham gia 2 nhiệm kì. Các Ủy viên này đều là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành. 
Chân dung 3 nữ Giáo sư Toán của Việt Nam

Chân dung 3 nữ Giáo sư Toán của Việt Nam

SVVN - PGS.TS Tạ Thị Hoài An vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm 2023. Nếu tính từ năm 1956, mốc lịch sử Việt Nam có đợt phong tặng GS đầu tiên, thì bà An là nữ GS ngành Toán thứ 3 sau gần 70 năm. 
Có ý kiến cho rằng, chuẩn GS, PGS ở Việt Nam vốn không cao, không nên hạ chuẩn

Có nên hạ chuẩn xét công nhận chức danh GS, PGS?

SVVN - Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) vừa công bố danh sách 394 ứng viên đủ điều kiện xét công nhận tiêu chuẩn chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư được 28 HĐGS ngành/liên ngành thông qua. Năm nay có nhiều ngành “trắng” ứng viên giáo sư hoặc có rất ít ứng viên đủ điều kiện để xét duyệt.