Hơn 5.000 giảng viên sinh viên trực tiếp tham dự chuỗi chương trình thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu

SVVN - Chuỗi 10 chương trình toạ đàm “Thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu và giới thiệu đặc san Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất” do báo Tiền Phong và Hệ thống Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia phối hợp tổ chức đã thành công tốt đẹp. 

Chương trình đã được tổ chức thành công tại 10 trường Đại học, Học viện là: Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngoại giao, Học viện Tài chính, Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, Đại học Thuỷ lợi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Sao Đỏ, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Hành chính Quốc gia, Đại học Đại Nam.

Hơn 5.000 giảng viên sinh viên trực tiếp tham dự chuỗi chương trình thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu ảnh 1

Chương trình đầu tiên được tổ chức vào ngày 28/3/2023 tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đồng chí Phùng Công Sưởng – Phó Tổng Biên tập đến dự phát biểu khai mạc chuỗi chương trình.

Chương trình đầu tiên được tổ chức vào ngày 28/3/2023 tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đồng chí Phùng Công Sưởng – Phó Tổng Biên tập đến dự phát biểu khai mạc chuỗi chương trình. Chương trình cuối cùng được tổ chức vào ngày 16/5/2024 tại trường Đại học Đại Nam. Có 8 chương trình được tổ chức ở Hà Nội, 1 chương trình ở Thái Nguyên, 1 chương trình ở Hải Dương. Số lượng sinh viên tham dự trực tiếp mỗi chương trình trung bình là 500, chương trình có số lượng tham dự đông nhất là 800 tại Học viện Tài chính.

Hơn 5.000 giảng viên sinh viên trực tiếp tham dự chuỗi chương trình thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu ảnh 2
Chuỗi chương trình Thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu và giới thiệu đặc san “Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất” đến Trường Đại học Đại Nam.
Hơn 5.000 giảng viên sinh viên trực tiếp tham dự chuỗi chương trình thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu ảnh 3
Chuỗi chương trình Thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu và giới thiệu đặc san “Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất” đến Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Đánh giá về chuỗi chương trình, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng ban Sinh viên, Báo Tiền Phong, một trong hai diễn giả xuyên suốt chuỗi chương trình cho biết: “Chuỗi chương trình đã thành công tốt đẹp khi được các giảng viên và sinh viên chào đón nồng nhiệt. Chúng tôi đang xem xét việc tiếp tục kéo dài chuỗi chương trình này trong thời gian tới”.

Hơn 5.000 giảng viên sinh viên trực tiếp tham dự chuỗi chương trình thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu ảnh 4

Chuỗi chương trình Thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu và giới thiệu đặc san “Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất” đến với Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Cùng xem lại một số hình ảnh tiêu biểu của chuỗi chương trình toạ đàm “Thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu và giới thiệu đặc san Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất”.

Hơn 5.000 giảng viên sinh viên trực tiếp tham dự chuỗi chương trình thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu ảnh 5
Chuỗi chương trình Thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu và giới thiệu đặc san “Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất” đến với Trường Đại học Sao Đỏ.
Hơn 5.000 giảng viên sinh viên trực tiếp tham dự chuỗi chương trình thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu ảnh 6

Chuỗi chương trình Thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu và giới thiệu đặc san “Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất” đến với Trường Đại học Thủy lợi.

Hơn 5.000 giảng viên sinh viên trực tiếp tham dự chuỗi chương trình thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu ảnh 7
Chuỗi chương trình Thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu và giới thiệu đặc san “Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất” đến với Học viện Tài chính.
Hơn 5.000 giảng viên sinh viên trực tiếp tham dự chuỗi chương trình thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu ảnh 8

Chuỗi chương trình Thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu và giới thiệu đặc san “Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất” đến với Học viện Ngoại giao.

Hơn 5.000 giảng viên sinh viên trực tiếp tham dự chuỗi chương trình thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu ảnh 9

Chuỗi chương trình Thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu và giới thiệu đặc san “Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất” đến với Học viện Nông nghiệp.

Hơn 5.000 giảng viên sinh viên trực tiếp tham dự chuỗi chương trình thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu ảnh 10
Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh và ông Lê Hồng Hải trao tặng 100 cuốn sách “Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất” cho Bí thư Đoàn và Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia.
Hơn 5.000 giảng viên sinh viên trực tiếp tham dự chuỗi chương trình thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu ảnh 11

Chuỗi chương trình được các giảng viên và sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia chào đón nồng nhiệt.

Hơn 5.000 giảng viên sinh viên trực tiếp tham dự chuỗi chương trình thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu ảnh 12
Diễn giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh ký tặng cuốn Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất cho sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Hơn 5.000 giảng viên sinh viên trực tiếp tham dự chuỗi chương trình thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu ảnh 13
Diễn giả, Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh giao lưu cùng sinh viên Trường Đại học Đại Nam. Anh Nguyễn Tuấn Anh đã đến hơn 100 trường Đại học để trò chuyện với các bạn sinh viên.
Hơn 5.000 giảng viên sinh viên trực tiếp tham dự chuỗi chương trình thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu ảnh 14
Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh ký tặng cuốn Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất cho các bạn sinh viên Trường Đại học Đại Nam.
Hơn 5.000 giảng viên sinh viên trực tiếp tham dự chuỗi chương trình thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu ảnh 15
Chương trình đã để lại những ấn tượng tốt đẹp với giảng viên và sinh viên Trường Đại học Đại Nam.

Trân trọng cảm ơn các diễn giả đã tham gia chuỗi chương trình:

- Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Sinh viên, báo Tiền Phong, Tác giả đặc san "Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất"

- Thạc sĩ Vũ Anh Đức - Giám đốc Đào tạo Hệ thống Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia

- Tiến sĩ Vũ Tuấn Anh - Trưởng khoa Truyền thông & Văn hoá đối ngoại, Học viện Ngoại giao

- Tiến sĩ Phạm Chiến Thắng - Trưởng khoa Báo chí Truyền thông, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

- Tiến sĩ Lê Văn Sơn - Phó Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Tin liên quan