Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh lần thứ II

SVVN - Sáng ngày 19/10, diễn ra Phiên thứ nhất, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 7.000 sinh viên trong toàn tỉnh.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Quảng Ninh, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào sinh viên toàn tỉnh.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh lần thứ II ảnh 1

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự Đại hội, có: Anh Hoàng Văn Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; chị Nguyễn Phương Thảo - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh khóa I; đại diện Văn phòng T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh lần thứ II ảnh 2

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Trong phiên làm việc đầu tiên, Đại hội đã hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội đã thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội, nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; hiệp thương bầu 25 anh, chị tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh lần thứ II ảnh 3

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh khóa I, chị Nguyễn Phương Thảo – Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh khóa I, đã trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh khóa I trình tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ chí Minh, kịp thời để đề ra phương hướng, biện pháp đúng đắn, kịp thời để các cấp bộ Hội triển khai thực hiện; đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp với các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội để giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác Hội và phong trào sinh viên.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh lần thứ II ảnh 4

Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu, đại diện cho hơn 7.000 sinh viên trong tỉnh Quảng Ninh.

Trong khuôn khổ phiên thứ nhất, Đại hội đã chia 3 tổ thảo luận, góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với 3 chuyên đề: “Xây dựng tổ chức Hội Sinh viên vững mạnh, đoàn kết, tập hợp thanh niên”; “Phát huy vai trò Sinh viên 5 tốt, Tập thể Sinh viên 5 tốt”; “Vun đắp lý tưởng, đạo đức lối sống văn hóa cho Sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa”.

Tin liên quan