Có 4 kết quả :

Những kỷ niệm biên tập nhớ đời

Những kỷ niệm biên tập nhớ đời

SVVN - Trước khi và trong khi làm việc tại báo Tiền Phong, tôi có nhiều duyên nợ với việc viết và biên tập bài viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh, trong đó có những kỷ niệm khó phai liên quan cây trồng biến đổi gien, võ thuật và hậu quả chiến tranh.