Sinh viên trải nghiệm bộ GIF ‘Chào Đại hội XI’

SVVN - Sinh viên trải nghiệm bộ GIF ‘Chào Đại hội XI’ của Hội Sinh viên Việt Nam trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Đây là sản phẩm truyền thông nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Sinh viên trải nghiệm bộ GIF ‘Chào Đại hội XI’ ảnh 1
Tin liên quan