Có 1 kết quả :

Sinh viên đạt học bổng Toàn phần ngay khi học THPT

Sinh viên đạt học bổng Toàn phần ngay khi học THPT

Học bổng không chỉ là một cách để giảm bớt gánh nặng về tài chính mà còn lại một sự công nhận của nhà trường dành cho người học. Để săn được học bổng là một điều không hề dễ dàng, thế nhưng bạn Lý Minh Nhật đã đạt được học bổng Toàn phần tại FPT Jetking ngay khi còn theo học THPT.