Có 3 kết quả :

Cả khoa "thi môn... Dập dịch COVID-19”

Cả khoa "thi môn... Dập dịch COVID-19”

SVVN - “Môn thi” này là cách gọi của BS Nguyễn Thế Dũng, nguyên Giám đốc Sở Y tế TP. HCM, hiện là Trưởng Bộ môn Nhiễm và Bộ môn Vi sinh học - Ký sinh học Khoa Y, ĐHQG TP. HCM, để nói về các sinh viên và đồng nghiệp của mình đang “thi hết môn” ở các Khu công nghiệp, nhà máy...