Có 3 kết quả :

Plastic Talk – Để những sáng kiến trẻ lên tiếng vì môi trường

Plastic Talk – Để những sáng kiến trẻ lên tiếng vì môi trường

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 42 triệu đồng, cùng cơ hội tham gia thực hiện các khóa tập huấn, chiến dịch truyền thông và dự án môi trường của Ban tổ chức tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, cuộc thi “Plastic Talk – Khi nhựa lên tiếng” hứa hẹn thu hút nhiều sáng kiến độc đáo giải quyết vấn đề rác thải nhựa.