Có 1 kết quả :

Tổng kết chương trình 'Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh' năm 2022

Tổng kết chương trình 'Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh' năm 2022

SVVN - Chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” năm 2022 do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tiếp tục phối hợp tổ chức, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về vai trò của rừng, vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, các vấn đề về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và gắn kết cộng đồng.