Có 4 kết quả :

Sinh viên sẽ trưởng thành từ Tình nguyện dù tham gia bất cứ vị trí nào

Sinh viên sẽ trưởng thành từ Tình nguyện dù tham gia bất cứ vị trí nào

SVVN - Công tác tình nguyện là truyền thống đẹp trong phong trào sinh viên ở nhiều thế hệ các trường Đại học. Tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, phong trào ấy luôn được giữ vững và phát triển bởi những thành viên hoạt động nhiều tâm huyết. Phan Thị Phương Linh, sinh viên Khoa Kinh tế Chính trị và hiện là Phó Chủ nhiệm CLB Tình nguyện của trường tự hào rằng, dù tham gia tình nguyện ở vị trí nào cũng mang niềm vui và ý nghĩa.