HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Thư gửi Hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước

SVVN - Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI công bố Thư Đại hội gửi hội viên, sinh viên trong và ngoài nước

Các bạn hội viên, sinh viên thân mến!

Chúng tôi, 695 đại biểu, vinh dự đại diện cho hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước đã hội tụ về Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến trong ngày hội lớn của sinh viên Việt Nam: Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần trí tuệ, trách nhiệm cao, không khí trẻ trung, sôi nổi, Đại hội đã nghiêm túc thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2023 - 2028.

Thư gửi Hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước ảnh 1

Nguyễn Tuấn Thành - Chủ tịch Hội Sinh viên trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) trình bày thư gửi Hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước.

Đại hội đã thống nhất quyết nghị mục tiêu Khơi dậy mạnh mẽ trong sinh viên Việt Nam khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Xây dựng môi trường để sinh viên phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh của sinh viên. Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh toàn diện, nhất là về chính trị; là tổ chức của sinh viên, do sinh viên, vì sinh viên; đoàn kết, tập hợp rộng rãi sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Đại hội kêu gọi toàn thể Hội viên, sinh viên Việt Nam:

Không ngừng vun đắp, bồi dưỡng lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, lý tưởng cao đẹp, khát vọng cống hiến, góp sức mình thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Xây dựng động cơ, thái độ học tập đúng đắn, luôn phấn đấu học tập tốt, chủ động tiếp thu tri thức mới, sáng tạo không ngừng, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số.

Tiên phong hành động, xung kích, tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và chinh phục những thử thách, đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, hết lòng phụng sự Tổ quốc, nhân dân.

Tích cực rèn luyện, phấn đấu trở thành sinh viên 5 tốt; chủ động phát triển bản thân ngày một toàn diện, tự tin hội nhập, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các bạn hội viên, sinh viên thân mến!

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và các thế hệ hội viên, sinh viên, với tinh thần “Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai – Dựng xây đất nước”, các bạn hội viên, sinh viên chúng ta hãy chung sức cùng Hội Sinh viên Việt Nam thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2023 - 2028, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tin liên quan